Vefk; ayetler, Allah’ın isimleri, tılsımlı dualar, semboller, geometrik şekiller, matematiksel terimler, ecneb alfabesi kullanılarak elde edilen şekiller bütünü olarak uygulanan, belirli bir yazma kuralı çerçevesinde yazılan, tılsımlı olarak islenen ve amaçların gerçekleştirilmesi için yaptırılan bir uygulamadır. Büyü ile beraber aynı tarihe sahip olan ve bir büyü türe olmamakla birlikte büyü ile aynı amaç için uygulanan tılsımlı uygulamalar olarak bilinir. Büyünün Vefkten farkı temel olarak birbirinden ayrılmasıdır. Büyü; medyum hocalar tarafından çeşitli objeler veya malzemeler kullanılarak yapılan, çeşitli dualar eşliğinde uygulanan bir yöntemdir. Vefk yapılmasında ise durum büyü yönteminden çok farklıdır. Büyü ile vefkin ortak yanı ise bu işi bilen, tecrübeli, deneyimli medyum hocaların yapabilmesidir. Medyum hocaların dışında kolay kolay bir işi yapan kimse bulunmamaktadır. Medyumluk mesleği içerisinde yer alan Vefk ve büyü birbirine çok yakın olduğu için medyum hocalar tarafından yapılabilmektedir.

Vefk Yaptırmak Günah Mıdır?

Semavi dinlerde yeri bulunmayan ancak yaptırılmasının günah olmadığı kabul edilen Vefk, insanların kendi çıkarlarını korumak, düzenlerini sağlamak, maddi manevi fayda elde etmek amacıyla yaptıkları bir uygulamadır. Kur’an-ı Kerim de geçen ve yüce Allah tarafından kullarına söylendiği bilinen; kullarım kendi dertlerimize derman bulun, çarelerini arayın, cümlesinden yola çıkılarak yorumlandığında ve islam alimlerinin yapmış olduğu yorumlara bakıldığında Vefk günah sayılmadığı gibi dinimizce de caiz olarak kabul edilmektedir. Vefk yaptırdığınız da kendi çıkarlarınızı menfaatlerini korumaya yönelik olarak yaptırdığınız için günah kabul edilmemekle birlikte, başkalarına zarar vermek veya başka topluluklara milletleri bir zarar verecek şekilde yaptırmak ise günah olarak kabul edip dinimizi kabul edilmemektedir. Vefk yapacak olan medyum hoca bu alanda size özellikle bazı sorular sorarak yaptırma sebebimizi öğrenmeye çalışır. Eğer yaptırma sebebi başkalarına zarar vermek ise hoca tarafından yapılamayacağı şeklinde cevap alırsınız. Medyum hocalar; Allah rızası için sizlere yardımcı olan bir aracı olarak hizmet veren kişilerdir. Vefk yaptırırken Allah’tan medet ummanız gereklidir. Kişilerden veya Medyum hocadan medet ummak doğru değildir. Medyum hocalar Allah rızası için sizlere yardımcı olarak aracılık yapan kişilerdir. Bu nedenle medet ummak doğru değildir. Vefk yaptırırken Allah’tan medet umarak, Allah rızası için yaptırmadığınızda etkili olmayacağı gibi harcayacağınız zaman boşa gidecektir.

Vefk Hazırlanırken Nelere Dikkat Edilmelidir?

Ebcet alfabesi kullanılarak elde edilen Vefk için öncelikle profesyonel ve deneyimi bir medyum hocadan yardım almanız gereklidir. Bu alanda deneyimi ve başarılı bir medyum hocayla çalıştığınızda hem etki süresi daha kısa olur hem de istediğiniz sonuçlara ulaşmış olursunuz. Vefk yapılırken özel yöntemler uygulayan medyum hocalar kendi tekniklerini göre kullandıkları tılsımlı dualar ve sözcüklerle ve Vefkin daha etkili olmasını sağlarlar. Vefk hazırlanırken çok sayıda geometrik şeklin yanı sıra matematiksel terim, simge, Kur’an-ı Kerim den ayetler, Allah’ın isimleri, Ebcet harfleri kullanılır.. Dikdörtgen, kare, dairesel, oval, ve benzeri şekillerde uygulanan Vefk yapılırken medyum hoca kağıdın üzerine altına sağına ve soluna farklı dualar yazar. Duaların yanı sıra tılsımlı sözlerin yer aldığı Vefk kağıdında ayrıca amelleriniz ve amaçların için hedeflediği sonuçların gerçekleşmesi amacıyla medyumla tarafından özel dualar yazmaktadır. Medyumdan medyuma farklılık gösteren yöntemlerle yapılan Vefk için hurufilik olarak da bilinen uygulamalar yapılmaktadır. Kur’an-ı Kerim den ayetler kullanan medyum hocalar aynı zamanda sizden bazı bilgiler ister. Bu bilgiler Vefk yaptırmak isteyen kişinin., adı, soyadı, doğum yeri, doğum tarihi, doğum satı, anne adı, baba adı, Vefk yaptıracak kişinin amacı ve elde etmek istediği sonuçlar medyum hoca bilmesi gereken bilgiler arasındadır. Bu bilgiler ışığında medyum hoca sizin için Vefk hazırlar. Hazırlamış olduğu Vefk ile ilgili olarak hazırlandığı günden sonraki yedi gün okunması gereken duaların listesini size verir. Size vermiş olduğu duaları her gün ne kadar sürede okumanız gerektiğini ve kaç kere okumanız gerekli ile ilgili bilgiler veren medyum hoca bu alanda kendi üzerine düşen sorumluluklarını da yerine getirir. Okuması gereken duaları 7 gün boyunca okuyan medyum hoca ayrıca öze dualar okuyarak vefkin daha kısa süre de etkisini göstermesini sağlar. Medyum hoca ve siz bu kurallara harfiyen riayet ettiğiniz takdirde çok kısa sürede Vefk sonuçlarını görebilecek ve istediğiniz sonuçları alabileceksiniz. Eğer size verilen dualari okumazsanız Vefk etkisini göstermeyeceği gibi dünya dışı varlıkların size musallat olmasına da sebep olabilirsiniz. Ayrıca bu iş için ayırdığınız zamanın, harcadığınız paranın boşa gitmesine de neden olabilirsiniz.

Vefkin Etkili Olması İçin Neler Yapılmalıdır ?

Vefk, kişiye özel olarak hazırlanabildiği gibi genel olarak bu hazırlanabilir. Yaptırmak istediğiniz Vefk, istediğiniz sonuçları size vermesi ve daha etkili sonuçlar doğurabilmesi için bazı noktalara özen göstermelisiniz:

  • Vefk için medyum hocalar tarafından sizden istenilen bütün bilgileri özel bir el yazısı ile vermeli, için hepsini atılmak için nedim hocanın sizden okunmasını istediği dualar düzenli bir şekilde okumalısınız. Yedi gün boyunca okumanız gereken dualar Vefkin etki süresini kısaltan ve etkili olmasını sağlayan en temel etkendir.
  • Vefk hazırlanırken medyum hocanın dikkat etmesi gereken en önemli nokta Vefk için Arap alfabesi kullanılmasıdır. Arap alfabesi kullanılarak hazırlanan Vefk için Arap alfabesi dışında başka dil kullanıldığında Vefkin etkilerini kısa süre de göstermesi mümkün olmadığı gibi istediğiniz sonuçları doğurması da söz konusu olmaz ve Vefk etki etme süresi çok daha uzun olur.
  • Vefk hazırlanırken Vefk yaptırmak isteyen kişi ile medyum hoca aynı odada olmalı, her ikisi de abdestli olmalıdır. Abdest alınmadan hazırlanacak Vefk etkili olmayacağı gibi dünya dışı varlıkların işi yaptırmak isteyen kişiye ve medyum hoca musallat olması durumuna da yol açabilir. Bu nedenle vefk yaptıracak kişi mutlaka abdestli olarak hazır bulunmalıdır.
  • Vefk hazırlamak için sizden talep edilen beyaz kağıt özel olarak temin edilmiş olmalı üzerinde herhangi bir leke olmamalı, özel olarak tütsü ile tütsülenmiş olmalıdır. Bu kağıdı temin edeceğiniz yeri medyum hoca size özel olarak söyleyecektir. Tütsülenmiş kağıt üzerine yazılacak olan dualar ilk daha etkili olacak, daha etkili sonuçlar doğuracaktır.
  • Vefk hazırlandıktan sonra medyum hoca tarafından size verilecek olan kağıtlar özel bir şekilde kimsenin erişemeyeceği noktada saklanmalıdır. Herkesten gizli bir şekilde saklayacağınız bu kağıtlar Vefk daha etkili sonuçlar doğurmasını sağlar.
  • Vefk yaptırmak isteyen hanımlar özellikle adet dönemi dışında kalan dönemlerde medyum hocalardan yardım istemelidir. Adet dönemlerinde abdestli olamadıkları için Vefk yaptırmaları durumda etkili olmaz. Medyum hocalar özellikle hanım kişilere bu konularda sorular sorarak abdestli olmalarını sağlarlar.

Vefk Hazırlayan Medyum Hocanın Özellikleri Neler Olmalıdır?

Vefk yaptırmak isteyen kişiler için bu alandaki en öncelikli kriter profesyonel, deneyimli, tecrübeli bir medyum hoca bulmaktır. Medyum hocalar genel olarak farklı farklı alanlarda uzmanlaştıkları için Vefk yapan meyum hoca bularak bu hoca ile çalışılmalıdır. Vefk yapan medyum hocalar; istediğiniz sonuçları kısa süre de elde etmek ve vefkin etkili olmasını sağlayarak amaçlarınıza kısa süre de ulaşmak için bir çok yöntem belirler ve uygularlar. Profesyonel olarak bu alanda hizmet veren ve Allah rızası için insanlara yardımcı olmak isteyen medyum hocalar Vefk yaptırmak isteyen kişilere her detayıyla yardımcı olurlar. Özellikle Vefk neden yaptırmak istediği, Vefk yaptırması sonucunda elde edeceği edeceğin çıkarların neler oldu gibi sorular sorarak başkasına zarar verip vermeyeceğini anlarlar. Kişiler yalan söylese bile bu alanda tecrübeli olan Vefk yaptırmak isteyen kişiler için bu alandaki en öncelikli kriter profesyonel, deneyimli, tecrübeli bir medyum hoca bulmaktır. Vefk yaptırmak isteyen kişilere yardımcı olan medyum hocalar Vefk hazırlığı süresi boyunca kişilere profesyonel olarak danışmanlık hizmeti verirler. İlk hazırlık aşamasında gerekli olan malzemelerin neler alacakları konusunda, nerelerden daha kolay temin edileceği, temin edilirken nelere dikkat edileceği gibi konularda insanlara yardımcı olan medyum hocalar aynı zamanda Vefk hazırlanması sırasında da profesyonel olarak yardımcı olurlar. Vefk hazırlığı sırasında insanlarla aynı yerde bulunacak olan medim hoca dünya dışı varlıkların kendilerine musallat olmaması için hem kendisine düşen görevleri yerine getirir hem de Vefk yaptırmak isteyen kişiye profesyonel olarak hizmet verir. Vefk hazırlığından sonra kişinin yedi gün boyunca okuması gereken dualarını tamamını bir liste halinde İlgili kişiye veren medyum hoca bu duaların kaç kere ve kaç gün okunması gerektiği ile ilgili bilgi verir. Profesyonel anlamda Vefk yapan medyum hocalar sahip oldukları tecrübeyle insanlara faydalı olmak adına hizmet vermektedirler. Bu alanda deneyimli ve tecrübeli hocalarla çalışmak sizin için büyük bir avantaj olacaktır. Gerçek bir medyum hoca ile çalışabilmek ve Vefk konusunda deneyimli vermedim hoca bulabilmek için internet üzeri yer alan medyum platformlarında bakabileceğiniz gibi eşiniz, dostunuz, akrabanızın daha önce çalışmış olduğu bir medyum ile de çalışabilirsiniz. Gerçek bir medyuma çalıştığımızda Vefk etki etme süresi çok kısa olabileceği gibi amaçlarımıza da çok hızlı bir şekilde ulaşabileceksiniz.

Profesyonel olarak vefk, büyü alanlarında sizlere hizmet veren medyum hocalar aynı zamanda Allah rızası için insanlara faydalı olan kişiler oldukları için sizlere yapacakları vefkleri de Allah rızası için yaparlar. Birer aracı olan medyum hocalar için öncelik inşalara faydalı olarak onları dertlerinden ve sıkıntılarından kurtarmaktır. Maddi olarak bir öncelikleri olmayan ve sizlere bu anlamda profesyonel bir şekilde yardımcı olan medyum hocaları araştırırken daha önce bu hocalardan hizmet almış kişiler ile iletişime geçebilirsiniz. Daha önce medyum hocalar ile çalışmış olan kişilerin yorumlarına bakarak ve aldıkları hizmetler ile ilgili olarak verdikleri bilgiler ışığında çalışmak istediğiniz veya çalışacağınız medyum hocanın gerçek bir medyum olup olmadığını anlayabilirsiniz.

Vefk hizmeti almak istediğinizde, hizmet alacağınız kişi sahte bir medyum hoca ise veya bu alanda tecrübesi, deneyimi ve başarısı yoksa zaman kaybından başka bir şey yaşamayacaksınız. Bu nedenle yapmanız gereken doğru bir medyum hoca bulmak ve bu alanda istediğiniz sonuçlara ulaşmanızı sağlayacak olan hizmetleri sizlere sunan medyum hocalar ile çalışmaktır.

Allah dostu olarak da bilinen ve verdikleri hizmetleri Allah rızası için veren medyum hocalar doğa üstü güçlere sahip olan, islam dininin bütün kurallarına riayet eden, kuranı kerimi bilen ve aynı zamanda arapça ile ebcet diline hakim olan kişilerdir. Bu özellikleri ile sizlere hem büyü konularında hem de vefk konularında yardımcı olan medyum hocalardan hizmet aldığınızda ulaşmak istediğiniz sonuçlara çok hızlı bir şekilde ulaşabilirsiniz. Aksi durumda istediğiniz sonuçları elde edemezsiniz.

1 YORUM

  1. Medyum Burak’a vefk işlemi yaptırdım kendisini googledan buldum ve iletişime geçtim sonrasında oldukca ilgilendi saolsun ve hiç ilgisiz bırakmadı sürekli aradı sordu gelişmeleri.kesinlşikle tavsiye ederim 0553 371 89 94

BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here